Tự Học Tiếng Lào - Bài 3: Địa điểm - Sở thích - Món ăn - Màu sắc
Nghe File ghi âm:

Flash

Comments