Tự Học Tiếng Lào - Bài 1: Chào hỏi và số đếm


Để bài học trở nên sinh động hơn, chúng tôi sắp lại kết cấu bài học như sau:
Phần đầu: Hội thoại
Phần 2: Các mẫu câu thông dụng- số đếm
Phần 3: Từ mới

Chúc các bạn học tốt! 

Comments