Tự Học Tiếng Khmer - Bài 1: Cách xưng hô


Trong phần mở đầu này bạn sẽ nắm được khái niệm chung về tiếng Khmer. Cấu trúc câu Khmer sắp xếp như thế nào? Các thì trong tiếng Khmer, Cách sử dụng số từ trong câu... Và phần kế tiếp là bài 1 hướng dẫn cách xưng hô trong tiếng Khmer. Nếu bạn chưa nắm tổng quan về ngôn ngữ Khmer, hãy tham khảo tại EASY KHMERCHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

>>>> EASY KHMER - BÀI 2: CHÀO HỎI <<<<<


Flash

Comments